H E L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L   Typ 10

 

Normalstämpel 10. Typ 1.


Normalstämpel 10. Typ 2. ( Variant blå färg på stämpeln )


Normalstämpel 10. Typ 3.

Poststämpel nertill är en Dansk Kompass stämpel.


Normalstämpel 10. Typ 4.


Normalstämpel 10. Typ 5.


Normalstämpel 10. Typ 6.


Normalstämpel 10. Typ 6a.  

a. står för att stämpeln blivit renoverad någon gång 1867/1868


Normalstämpel 10. Typ 7.


Normalstämpel 10. Typ 7a.  

a. står för att stämpeln blivit renoverad  i olika omgångar.

( Det syns även en Marieholm Nst.10 )


Normalstämpel 10. Typ 8.


Normalstämpel 10. Typ 9.

Åter till första sidan.

Webbsidan uppdaterad 2018-05-22