S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H E L J A R P....1893. 08. 08 - 1911. 10. 23

Stämpeltyper - Poststämplar - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

I järnvägsstationen på bilden öppnades en Poststation den 8 augusti 1893.

Stationsmästare Magnus Nilsson var den förste att ha hand om postgöromålen.

Ca. 1913 ändrades stavningen till ett Ä i HÄLJARP.

Åter till första sidan