H Ä L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Nst. 58v. * * *

Även denna stämpeltypen är ovanlig med enbart namnet Hälsingborg.

Samma stämpeltyp 58v. *** användes även på Hälsingborg 1 och mycket vanlig.

 

Postförskottsförsändelse med nst. 58v. * * *

Klicka på bilden och andra sidan på brevet syns.

Webbsidan uppdaterad: 2018-05-30

Åter till förstasidan.