H Ä L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Nst. 47

En mycket sällsynt stämpeltyp.

Under mina 30 år som Skåne samlare har jag bara sett denna stämpeln på bilden.

Här på baksidan som en ankomststämpel.

Även en rakstämpel Hälsingborgs Postkontor syns här.

Klicka på bilden och andra sidan på brevet syns.

Webbsidan uppdaterad: 2018-05-30

Åter till förstasidan.