H Ä L S I N G B O R G ..

N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 42a1.  TUR .

Denna stämpeln är en brevbäringsstämpel.

Och ändamålet var att kunna se vilken brevbäringstur brevet blev utsänt till adressaten.

Turstämpeln är ofta slagen på baksidan av breven.

Nst. 42a1. 1 TUR.

Klicka på bilden och andra sidan på brevet syns.


Nst. 42a1. 2 TUR.

Nst. 42a1. 3 TUR brev som blivit eftersänt från Stockholm

 

Nst. 42a1. 4 TUR.

Webbsidan uppdaterad: 2018-05-30

Åter till förstasidan.