H Ä L S I N G B O R G .

N O R M A L S T Ä M P E L   Typ. 41 TUR.

Denna stämpeln är en brevbäringsstämpel.

Och ändamålet var att kunna se vilken brevbäringstur brevet blev utbärt till adressaten.

Turstämpeln är ofta slagen på baksidan av breven.

Nst. 41a1. TUR  (utan siffra)

Klicka på bilden och  baksidan på brevet syns.


Nst. 41a1. 1 TUR

Klicka på bilden och  baksidan på brevet syns.


Nst. 41a1. 2 TUR

Som makulering på frimärke inte så vanligt


Nst. 41a1. 3 TUR

Tur stämpeln slagen på framsidan på en Tyskt brefkort.


Nst. 41a1. 4 TUR

Webbsidan uppdaterad: 2018-05-30

Åter till förstasidan.