H Ä L S I N G B O R G

N O R M A L S T Ä M P E L   Typ. 33.

 

 

Vågrätta linjerna i mitten syns dåligt, dålig infärgning av stämpeldynan.

Rekbrev med Nst. 33

Webbsidan uppdaterad: 2018-05-30

Åter till förstasidan.