H Ä L S I N G B O R G   1 ...P O S T A N S T A L T E N - PA.

En poststämpel som använts mellan 1939 - 1945.

Postanstalten fick de flesta orter heta under denna tiden.

Och varje postort fick ett eget nummer, här 1014 som står för Hälsingborg 1.

Avgångsort fick inte avslöjas under krig och krigsberedskap.

PA. 1014 (Postanstalten)

Åter till förstasidan.