H Ä L S I N G B O R G    1....N O R M A L S T Ä M P E L .. 62.

Här visas några olika 62 stämplar från listan ovan.

Nst. 62c. R
Nst. 62c. LBR
Nst. 62c. TUR 3

 

Reklamkort med Nst. 62c. LBR A

Åter till förstasidan.