H Ä L S I N G B O R G     1 ...N O R M A L S T Ä M P E L .. 60.

Hälsingborg 1 har använt hela 27 olika stämplar av nst. 60

Från littera A - AC.

Du ser några av dessa här.

Nst. 60c. F
Nst. 60c. J
Nst. 60c. L

 

Nst. 60c. U.. på en listpostanvisning.

Åter till förstasidan.