H Ä L S I N G B O R G   1....N O R M A L S T Ä M P E L .. 59.

Här visas några olika normalstämplar.

Nst. 59b.
Nst. 59c. B
Nst. 59c. H
Nst. 59c. FP (Är ovanlig)

 

Rekbrev med normalstämpel 59c V (V - användes för rek och värde försändelser)


Normalstämpel 59f3. TIDN

 

Så bör stämpeln se ut med texten HÄLSINGBORG 1 i ovankant.

(Bild saknas på denna stämpeln)


Normalstämpel G59 (Gummistämplar)

Här syns några av gummistämplarna.

Nst. G59b. Typ. 1
Nst. G59e.
Nst. G59a. AVG A

Åter till förstasidan.