H Ä L S I N G B O R G    N O R M A L S T Ä M P E L    Typ. 37 TIDN.

En poststämpel som använts på Postavdelningens tidningsexpedition.

Inte så vanlig.

Tjänstebrevkort PS med nst.37 TIDN

Klicka på bilden och andra sidan på Postkortet syns.

Brevkort Gripsholöms Slott med nst.37 TIDN

Webbsidan uppdaterad: 2018.05.31

Åter till förstasidan.