S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ä L J A R P...1912.07. 02 - 1968. 05. 11

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Här har man ändrat stavningen till Ä i Häljarp.

Se även på HELJARP.

Föreståndaren under Häljarps namnbytet var John Alfred Persson.

Den 1 oktober 1938 trädde Tekla Andersson in som Postförståndare.

Tekla hade förut varit platsvakt för järnvägsstationen.