S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F U L L T O F T A 

Period 1    1875. 08. 01 - 1879. 03. 31

Period 2   1882. 10. 25 - 1957. 04. 30

Poststämplar - Personal info.

 

Den förste föreståndaren på Poststationen Fulltofta var folkskolläraren Gustaf Schönström.

Bara några dagar efter öppnandet framfördes synpunkter på Poststationens placering.

Den 6 augusti 1875 fick poststyrelsen en skrivelse.

Där kommunen protesterade för att Poststationen hamnade utanför Fulltofta by.

Innan Poststationen tillkom hade Fulltofta innevånarna hämtat lämnat sin post hos Kyrkoherden,

platsen var centralt placerat där många vägar samanstrålade.

Många skrivelser blev det angående placeringen av Poststationen.

Och följden blev att Fulltofta Poststation drogs in den 31 Mars 1879.

Öppnades på nytt igen den 25 Oktober 1882 i samband med att järnvägslinjen Hörby - Hör - Hörby togs i bruk.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan.