S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F R O S T A V A L L E N...1940. 12. 07 - 1949. 08. 31

Stämpeltyper - Poststämplar - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Brev poststämplat Frostavallen