S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

F O T E V I K...1904. 05. 19 - 1955. 08. 31

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Åter till första sidan.

 

Foteviks trafikplats anlades 1903.

Och Postkontoret höl till här också.

Ansvarig för posten var Carl Otto Hultberg 1904 - 1920.