S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E R I K S D A L

1893. 09. 22 - 1961. 05. 27

Poststämplar    Brev / Reketiketter 

Med järnvägens tillkomst drogs Poststationen Röddinge in i september 1893.

( Röddinge var postorten för Eriksdals innevånarna förut )

Överordnat Postkontor var Sjöbo.

22 september 1893 öppnades poststationen ERIKSDAL i järnvägsstationen

Belägen på järnvägslinjen Malmö - Tomellila

Förste föreståndaren var stinsen Johan Magnus Persson.

Läs mer här om Postpersonalen.

Här kan man läsa om personalens löner, postkontorets inkomster mm.

Eriksdals järnvägsstation.

Här hade posten sitt kontor.

Vykort 2

Webbsidan uppdaterad 2024-04-07

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan