S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E M I T S L Ö F

1874. 01. 01  -  1879. 03. 31

Förste föreståndaren var skolläraren S. Björkqvist.

Björkqvists års arvode var 100:-Kr.

Poststationen fanns i Emitslöfs Församlingshem.

Se Personalkort på föreståndaren här.

______________________________________________

I oktober 1877 diskuterades det om att Gångpostlinjen Broby - Hjärsås

Skulle bli en Lantbrevbärings linje.

Gångposten hade Postföraren Nils Jönsson sköt om.

Gångpost linje 1874

(Senare ändrad till enbart Broby - Emitslöf  ca 1875)

Tidtabel 2

27 mars 1878 valdes Nils Nicklasson på Emitslöf 11 till att bli lantbrevbärare.

Lönen blev 99 öre per tur fram och åter på halvmils långa turen.

I början av 1879 kom Lasntbrevärings linjen igång.

Linjen gick från Broby - Svinaberga via Emitslöf.

Tidtabel LBB linje

_______________________________

Emitslöfs Postutväxling.

Postutväxling 1Postutväxling 2

__________________________

Stemperlinfo

Emitslöf har bara använt en stämpeltyp, svåra att få tag på.

Poststämpel

Normalstämpel typ 16

Webbisidan uppdaterad 2024-03-21

Skånes Postanstalter  

  Till första sidan