S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

E M I T S L Ö F

1874. 01. 01  -  1879. 03. 31

Förste föreståndaren var skolläraren S. Björkqvist

Personal 1

Webbisidan uppdaterad 2024-03-21

Skånes Postanstalter  

  Till första sidan