S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

D Ö S J Ö B R O...1893. 08. 08. - 1953. 06. 09.

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Stavas här med Ö i Dösjöbro. Se även... DÖSJEBRO.

Förste postföreståndaren var Nils Hansson.

Och posten höll till i järnvägsstationen på den tiden.

År 1903 fanns det en lantbrevbäringslinje mellan Dösjöbro - Henkelstorp - Dösjöbro.

0,8 km lång och 3 gånger i veckan gick lantbrevbäraren.

Webbsidan uppdaterad 2017-06-09