S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

D Ö S J E B R O...1953. 06. 10 - 2000. 12. 08

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här stavas Dösjebro med E, detta ändrades år 1953.

Förut var stavningen med Ö i ...DÖSJÖBRO

Postföreståndare var (1951-1953) Erik Hjalmar Konstatatin Frisk.

Järnvägsstationen i Dösjebro.

Där Posten hade sitt kontor.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-16