S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

D O M S T E N....1945. 06. 01 - 1968. 03. 30

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Första sidan

 

Domsten är en tätort med cirka 600 invånare i Helsingborgs kommun .

Domsten är ett gammalt fiskeläge,

beläget längs Öresundskusten cirka 10 kilometer norr om Helsingborg.

Skådespelaren Nils Poppe levde fram till sin död i Domsten.

Under sin tid som teaterchef för Fredriksdals fridluftsteater.

Flygfoto över Domsten och hamnen.

Webbsidan uppdaterad 2015-02-15