B O R R E B Y

Poststämplar  och Tidtabeller

________________________________________

Borreby hade Postutväxling med Postorterna nedan.

Borreby har bara använt en Poststämpel enligt listan.

 

_________________________________________________________________

Tidtabell på Gångpost linje ca 1874

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan