S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B O L L E R U P

Poststationens Personalkort.

Där man kan se vilka som Tjänstgjort på Bollerup.

Syns även uppgifter om lön mm.

(Bilder från Postmuseums arkiv)

___________________________________

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan