S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J Ö R N E K U L L A

1874. 01. 01  -  1874. 11. 30

P O S T S T Ä M P E L

Björnekulla har bara använt en Poststämpel.

(En mycket svår Poststämpel att få tag på.)

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan