S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J E R N U M

1874. 01. 01  -  1912. 04. 31

____________________________________________

Bjernum har använt följande Poststämplar

Firmabrev med normalstämpel typ 14

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan