S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J E R L Ö F / B J Ä R L Ö F / B J Ä R L Ö V

1886. - 11. - 16 - 1963. - 03. - 31

Postorten har stavats med tre olika namn.

En lista på vilka stämpeltyper som använts på poststationen.

 

Normalstämpel typer  nst. 14 / nst. 59b / nst. 58q

POB 1

Värde etikett

Brev med nst. 58q

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan