S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B J Ä R N U M

1912. 04. 26  -  Fortfarande i bruk som Post i Butik efter 1999. 12. 30

________________________P O S T S T Ä M P L A R  - B R E V  - V Y K O R T  mm.____________________

 

Bjärnum har använt följande Poststämplar.

Stor bild.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan