B J E R E S H Ö G   P O S T S T Ä M P L A R

Nst. 14

Åter till första sidan.