S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B E N E S T A D

1874. 01. 01  -  1879. 03. 31

Benestad har bara använt en Poststämpel

 

En gångpost Tidtabell från 1874

Benestad hade Postutväxling enligt nedan år 1874

1875 utökades postutväxlingen enligt nedan.

Skånes Postanstalter

Till första sidan