S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B E D D I N G E...1946. 06. 01 - 1965. 05. 31

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Beddinge leje eller fiskeläge låg i sydväst ifrån Dybeck i Skåne, där landet skjuter ut.

Här fiskades sill, torsk, flundror, ål och lax.

Vykort från Beddinge fiskeläge ca. 1920 talet

Se även på BEDINGE.