S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B E C K A S K O G

1874 - 05 - 01 --  1912 - 03 - 21

POSTSTÄMPLAR / VYKORT

Beckaskog har använt två olika Poststämplar

Nst 16.                         Nst. 14.

Bäckaskogs Järnvägsstation

Skånes Postanstalter

Till första sidan