S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B ÄC K A S K O G

1912 - 04 - 09 --  1972 - 10- 31

FÖRSÄNDELSER

Här syns några brev Poststämplade i Bäckaskog.

Firmabrev med Nst.59c A

Rekbrev stämplat sista dagen.

Skånes Postanstalter

Till första sidan