S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B Å S T A D 

1824 - 12- 01 -- 1951 - 07 - 18

(Period 1)

Postal info om Båstad  -  Postpersonals info om Båstad

Tidnings artiklar om Båstad Posten

Poststämplar   -  Brev

Poststationen har ändrat namn från Båstad - till Båstad 1

i olika perioder. Denna webbsidan är från första perioden.

Båstad Postens kostnader år 1864

Inkomster 1

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan