S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A S K E M Ö L L A

Poststationen Baskemölla har bara använt en normalstämpel typ 58t under hela tiden.

Under andra Världs kriget användes även en PA-Postanstalet stämpel.

(Bild saknas på PA stämpeln)

Nst. 58t

Vykort poststämplat 1901

Vykort från ca 1920 talet

Webbsidan uppdaterad: 2023 - 01 - 08

Skånes Post anstalter

Till första sidan