S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R S E B Ä C K S H A M N...1907. 08. 04 - 1954. 06. 09

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Reketikett - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Vid den förenade post och järnvägsstationen i Barsebäckshamn var

järnvägsmannen Thure Adrian Nelander ansvarig för posthanteringen från starten 1907.

Vid nerläggningen i juni 1954 ersattes poststationen av ett postombud från Barsebäck POB. 1

Barsebäckshamns järnvägsstation där postkontoret var beläget.

Webbsidan uppdaterad 2017-04-02