S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R N A K Ä L L A

1901. 05. 23  -  1906. 06. 30

Poststationen Barnakälla har bara använt en normalstämpel typ 33 under hela tiden.

Nst. 33

Barnakällas Järnvägsstation ca 1901

Brevkort med Nst 33

Webbsidan uppdaterad: 2022-10-08

Skånes Post anstalter

Till första sidan