S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A R K Å K R A

Poststämplar

Normalstämpel typ 14

Finns i lila färg under  1891 (Mycket sällsynt)

 

Följande Poststämplar har använts på Barkåkra Poststation

Webbsidan uppdaterad : 2022 - 10 - 07

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan