S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A L S B Y

Tidtabel över järnvägs linjen som berör Balsby

Tåglinjen är Plk 181

Läs mer här om järnvägslinjen

Skånes Postanstalter

Till första sidan