S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A L S B Y

Postämpel /Brev

Nst 14

Nst 59b

Balsbys Poststation har använt följande Poststämplar

 

Firmabrev från Balsby

Skånes Postanstalter

Till första sidan