S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A L L I N G S L Ö F  /  B A L L I N G S L Ö V

P O S T S T Ä M P L A R

Litet urval av Poststämplar

Nst 10

Nst 10

Nst 14

Följande typer av Poststämplar har använts

Skånes Postanstalter

Till första sidan