S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B A L L I N G S L Ö F  /  B A L L I N G S L Ö V

B R E V / V Y K O R T

P.S Postkort med Nst 58p.

( Klicka på bilden och baksidan syns)

Brev med Nst 60c A

Vykort Poststämplat 1904

Skånes Postanstalter

Till första sidan