Ä S P Ö    V Y K O R T.

Flygfoto över Äspö ca 1930 talet

Åter till första sidan