S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ä S P E R Ö D... 1911. 12. 06 - 1972. 10. 30

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här stavas Äsperöd med Ä, någon gång i slutet av 1911 skedde denna namnändringen.

Se även under ESPERÖD.