A R L Ö V     P O S T S T Ä M P L A R

Här ser du några av Arlövs 60 tal olika poststämplar

Nst. 58u A känd mellan 1927 - 1959


Nst. 58u A känd mellan 1927 - 1959


Nst. 58u. C känd mellan 1927 - 1958


Nst. 59c. Lbr känd mellan 1942 - 1953

_______________________________________________

Poststämplar som använts på Arlös Poststation.

___________________________________________

Vid en snabb titt ser det ut som en Arlöv Nst 60c C med två L.

Som det kan bli !

(Klicka på bilden och större format syns.)

Falsk artikel

 

A R L Ö V     R E K E T I K E T T E R

Typ. 5.1
Typ.4.2
Typ. 9.15
Typ. 11.1

Typindelning enligt handboken Svenska Reketiketter av Bo Björk.

Åter till första sidan.