S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A N D R A R U M   1875. 05. 01  -  1896. 07. 31

 

Poststämplar Vykort    -   Skånes Postanstalter   -  Till första sidan

Andrarum var nog den första orten som hade Posttjänsten Lösväska.

Detta var  Juli 1713. Gick emellan Alundbruket och till Postkontoret i Kristianstad.

Poststationen i Andrarum (å bruket) befordrar värdeförsändelser intill 5,000 kr,

och paket intill 3 skålp. Förest: Th. Groothoff, Förvaltare.

Den 1 Maj 1875 övertog Jacob Andersen postsysslan.

När Andrarum flyttade Poststationen in i kyrkbyn var A. Andersson Poststationsföreståndare.

__________________________________________________________________________

Stämpelförteckning över Andrarums två poststämplar som använts.

(Informationen kommer från Skånes Makulerigsstämplar)

_________________________________________________________________________

Andrarums Postutväxling.

_________________________________________________________________________

Tidtabell på en  Lantbrevbärar linje år 1908.

Webbisidan uppdaterad 2020-04-22

Åter till första sidan.