S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A N D E R S L Ö F....1861. 05. 01 - 1946. 12. 16

Stämpeltyper - Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Järnvägsstationen - Skånes Postanstalter - Första sidan.

 

Den 1 maj 1861 öppnades posten i Anderslöf.

En liten lokal anordnades i Gästgivagården för ändamålet.

Anderslöf posten har i olika perioder erhållit olika status för kontoret enligt nedan.

Pst -Poststation. 1/5-1864 - 30/6-1864 ..... Pxp -Postexpedition. 1/7-1864 - 31/12-1881

Pk -Postkontor. 1/1-1882 - 31/12-1886....Pst -Poststation. 1/1-1887 - 28/2-1947

Postmästare var: Carl Theodor Öhrström ( 1864-1886)

Här kan du se några tidtabeller på hur postgången gick till och från Anderslöf.

Se även på ANDERSLÖV.

Webbsidan uppdaterad 2016-11-10