Å K A R P   J Ä R N V Ä G S F R A K T S E D E L

Järmvägsfraktsedel från 1912

Åter till första sidan.