Ö D Å K R A    P O S T S T Ä M P L A R

Några bilder på olika poststämplar.

Ödåkra har använt 33 olika stämpeltyper

Normalstämpel  14.

Nst 14 variant Gråblå färg.

Nst. 58q.

Nst. 58v.

Nst. 59c. A

Nst.61c K5

Variant med omvänd årtalsföljd

Åter till första sidan