Ö D Å K R A    L A N T B R E V B Ä R I N G

Det fanns redan från ca. 1911 lantbrevbärings linjer som utgick från Ödåkra.

Här ett kvitto utskrivet av H. Falk på Lbb linjen Ödåkra - Gunnarlunda - Ödåkra

Från 1952 fanns denna rektangulära Lbb stämpeln.

Från 1969 benämns linjen som Lbb. 1  fram till 1996 då Lbb upphörde.

Så ser en Lbb stämpel ut på den tidsperioden nst. 61

_____________________________________________________________

Det fanns en linje till mellan Ödåkra - Allerum - Ödåkra vid samma tid.

Mellan 1947 - 1952 hade stämpeln formen kvadrat och benämns Lbb 2.

 

Lbb 2 mellan 1969 - 1996

______________________________

Lbb 3  från området Allmänningen i bruk mellan 1986 - 1996.

Åter till första sidan